Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika.

 

Zbiórka surowców wtónych

 

Kolejna zbiórka makulatury i puszek odbędzie się w dniach 30.05.2016-08.06.2016 r.

 


 

Regulamin Rekrutacji 2016/2017 

 

W dniach 02.05.2016r.–06.05.2016r. uprzejmie proszę o potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia (druki dostępne w sekretariacie szkoły).


Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2016/17 

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2016/17 

załącznik nr 1 zgłoszenie (dla dzieci z rejonu)

załącznik nr 2 wniosek (dla dzieci spoza rejonu)

załącznik nr 3 oświadczenie (dla dzieci spoza rejonu)
 

 


 

Informacje dotyczące obiadów szkolnych

 

 

 

Prosimy rodziców o wpłacanie kwoty zawsze zgodnie z informacją o opłatach oraz  o terminowość wpłat.

 

  Przypominamy, że w przypadku nieobecności dziecka w szkole, jest możliwość odliczenia należności za obiad, jeśli nieobecność  będzie zgłoszona w szkole pod nr telefonu 32 22014 84, 663383701 lub osobiście u intendentki szkolnej. Opłata za niewykorzystane obiady będzie odliczana od następnego dnia po zgłoszeniu i zmniejszona o ilość odliczonych obiadów w następnym miesiącu. Informujemy również o możliwości odliczenia  obiadów  w trakcie wycieczek i całodniowych wyjść szkolnych. Planowane wycieczki i wyjścia klasowe, rodzice zgłaszają w szkole pod nr telefonu 32 22014 84, 663383701 lub intendent szkoły co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.  Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

 

 

 


Opłata obiadowa za czerwiec 2016r. wynosi  51,00 zł

Opłata obiadowa za czerwiec 2016r. dla uczniów,
którzy jadą na zieloną szkołę wynosi
  39,00 zł

 

Termin wpłaty do 20 maja 2016r!

 

 
Prosimy o terminowe wpłaty.

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy szkoły:
89 1050 1214 1000 0023 6360 5169
W tytule płatności należy umieścić: " żywienie za miesiąc...", imię i nazwisko ucznia, klasę.

 


 

Dzień Dziecka z Kartą 3+

Informacje na temat imprezy dostępne tutaj.

 

 


 

Harmonogram spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/16:

 

12.01.2016r. godz.19.00

01.03.2016r. godz.19.00

05.04.2016r. godz.19.00

17.05.2016r. godz.19.00

14.06.2016r. godz.19.00

 

 


 

Zwrot kosztów uszkodzonego podręcznika "Nasz elementarz"

 

Informacja odnośnie zwrotu kosztów znajduje się tutaj.

 

 


 

Oferta szkołyWysoko wykwalifikowana kadra dba o harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny i fizyczny naszych uczniów, o stworzenie szkoły przyjaznej dziecku.

Poza systematycznie modernizowanymi i doposażonymi salami lekcyjnymi uczniowie mają do dyspozycji dwie pracownie komputerowe, bibliotekę z centrum multimedialnym, świetlicę , stołówkę szkolną oraz dwie sale gimnastyczne : dużą – o bardzo wysokim standardzie i małą na zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Stosujemy nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi, biorąc pod uwagę zróżnicowanie potrzeb i zdolności uczniów, dążymy do zapewnienia warunków rozwoju każdemu z nich.

Twórcza kadra pedagogiczna realizuje założenia regionalnego programu wczesnej edukacji dzieci: PEWNIAK 

Klasy I uczestniczą w projekcie edukacyjnym : ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy ” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Formą uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego są również organizowane co roku tzw. ,,żywe lekcje ” przyrody, historii, lekcje muzealne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia do Planetarium Śląskiego, warsztaty ekologiczne, atrakcyjne wycieczki edukacyjne i krajoznawcze oraz wyjazdy uczniów klas trzecich na tzw. zieloną szkołę itp.

Stwarzamy uczniom możliwości do rozwoju zainteresowań i umiejętności. Służą temu zajęcia pozalekcyjne kół zainteresowań i artystycznych :
- Koło historyczne
- Koło j. angielskiego
- Koło przyrodnicze
- Koło informatyczne
- Kolo plastyczne
- Koło muzyczne
- Kolo teatralne
- Koło polonistyczne
- Koło matematyczne
- Koło origami
- SKS

Swoją wiedzą , uzdolnieniami i nabytymi umiejętnościami nasi uczniowie wykazują się podczas licznych szkolnych konkursów , które maja już wieloletnią tradycję. Co roku bierzemy także udział w konkursach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich ( Kangur, Alfiki , Konkurs Interdyscyplinarny ), odnosząc znaczące sukcesy.

Dbamy o edukację kulturalną naszych podopiecznych – współpracujemy z DK ,,Chemik”, Centrum Kultury, Muzeum Miejskim, katowickimi kinami, Krakowską i Beskidzka Agencją Artystyczną , Narodowym Teatrem Edukacji z Wrocławia. Nasi uczniowie uczestniczą w cyklicznych zajęciach Małej Akademii Jazzu, spektaklach teatralnych i seansach filmowych.Różnorodną ofertę edukacyjną wspomagamy również własna działalnością kulturalną – organizujemy liczne imprezy , w które angażujemy cała społeczność uczniowską- przedstawienia okolicznościowe, Święto Patrona, tzw. ,,Kolorowe dni ”,tematyczne dyskoteki, itp.

Przygotowujemy uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Od klasy I stwarzamy im warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkownia i wykorzystywania informacji z Internetu i mediów.

Uczniowie potrzebujący wsparcia mogą liczyć na pomoc szkolnych pedagogów i reedukatorów . Indywidualne i grupowe zajęcia z nimi pomagają pokonać trudności i służą wyrównaniu szans.

Dbamy o zdrowie , rozwój fizyczny oraz kondycję i sprawność naszych uczniów. Prowadzimy gimnastykę korekcyjną, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, organizujemy wyjazdy na narty, do Aquaparku, coroczny turniej unihocka, dzięki czemu nasi uczniowie od lat plasują się w sportowej czołówce miasta.

Jednym z naszych priorytetów jest integracja ze społecznością lokalną – co roku organizujemy ,, Kiermasz świąteczny”, i ,,Festyn szkolny”, imprezy, które przyciągają do szkoły mieszkańców okolicznych osiedli, współpracujemy z pobliskimi przedszkolami.

ZAPRASZAMY !!!


 

NR KONTA RADY RODZICÓW SP1

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 47

41-106 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

PKO BP I Oddział Bytom

74 1020 2368 0000 2402 0417 8471

 


 

Prezentacja dotycząca zakazu palenia tytoniu w Polsce.

 


 

„RODZINA 500 PLUS”

 

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie informuje, że wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”, można składać od dnia 1 kwietnia 2016r.

Jeśli rodzice złożą wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy, dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

 

Wnioski przyjmowane będą od 1.04.2016r. do 30.04.2016 w punktach terenowych:

 

CENTRUM:

·       OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, ul. Pszczelnicza 10, 41-100 Siemianowice Śl.,

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 11:00 do 15:00

·       MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śl.,

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30 do 12:00

 

BYTKÓW

·       „IMPERIUM SŁOŃCA” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski,
ul. Zgrzebnioka 65, 41-106 Siemianowice Śl.,

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 11:00 do 15:00

 

·       DOM KULTURY „CHEMIK”, ul. Niepodległości 51, 41-106 Siemianowice Śl.,

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30 do 11:00

·       ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH – Gimnazjum nr 1, ul. Mikołaja 3, 41-106 Siemianowice Śląskie,

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 9:30 do 13:00

 

BAŃGÓW – PRZEŁAJKA

·       ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1, ul. Szymanowskiego 11, 41-103 Siemianowice Śląskie,

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 8:00 do 11:00

 

oraz:

 

·      URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE,
ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śl.,

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:00 do 17:00

wtorek- czwartek 8:00 do 16:00

piątek 8:00 do 14:00

 

·       URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE,
ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śl.,

Godziny urzędowania:         

poniedziałek 7:00 do 17:00

wtorek- czwartek 8:00 do 16:00

       piątek 8:00 do 14:00

 

 

Informację można uzyskać telefonicznie: (32) 760 54 50, (32) 760 54 67,

 

(32) 760 54 65, (32) 760 54 68, (32) 760 53 89, (32) 760 53 90, (32) 760 54 61

 

 

 UWAGA!!!


Przypominamy, że wnioski o świadczenie „Rodzina 500 plus” przyjmujemy od 1 kwietnia 2016r. Wszystkie wnioski złożone po tej dacie, do dnia 1 lipca 2016r. (włącznie) będą nadpłacone wstecz, licząc od miesiąca kwietnia. 

Przykład: Osoba składając wniosek na świadczenie „500 plus” w maju tego roku będzie miała nadpłatę tego świadczenia od miesiąca kwietnia.

 PAMIĘTAJ!!!

  

Wydanie decyzji oraz wypłata tego świadczenia nastąpi do trzech miesięcy licząc od daty złożenia wniosku wraz z pełną dokumentacją.

 

W celu uniknięcia dużych kolejek prosimy o składanie wniosków w punktach zlokalizowanych w pobliżu państwa miejsca zamieszkania.

  

ZŁOŻENIE WNIOSKU W MIESIĄCU KWIETNIU 2016r. NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z SZYBSZĄ WYPŁATĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO „RODZINA 500 PLUS”. 

 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
41- 106 Siemianowice Śląskie
ul. Niepodległości 47

sp1siemce@gmail.com

Telefon: 32 - 220 - 14 - 84
Telefon kom.: 663-383-701
Fax: 32 - 220 - 14 - 84

DYREKTOR SZKOŁY: Bernadetta Cebula
WICEDYREKTOR: Dariusz Szczembara
SEKRETARIAT:
czynny w godzinach: 7.30 - 15.30
Bożena Ficek
Danuta Kauczka

ŚWIETLICA czynna w godzinach: 6.30 - 16.30

Dyżury:
Logopeda -
I. Martynowicz - wt 15.00-16.00

Pedagog -
W. Abłażewicz - pon 15.30-16.30, czw 15.30-16.30

Pedagog -
A. Nowicka - wt 15.30-16.30


Psycholog -
S. Korfanty-Zdanowska pon 15.30-16.30imię i nazwisko

kontakt:

wiadomość: