Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika.

„DZIEŃ  OTWARTY”

 

W  DNIU 26.03.2015r. w godz. 17.00-18.30 W SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 1 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ODBĘDZIE SIĘ „DZIEŃ  OTWARTY”

W programie:
    - zwiedzanie szkoły,
    - wspólna zabawa,
    - występy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1,
    - rozmowy z nauczycielami.

Prosimy  o  zabranie  obuwia  zamiennego  dla  dzieci. 

 

 


 
KOMUNIKAT   


OGŁASZAM ZAPISY DZIECI Z ROCZNIKA 2009 i z II połowy 2008 DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZAPISU NALEŻY DOKONAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY W GODZ. OD 730 DO 15 30 W TERMINIE DO 31.03.2015 r. ZGŁOSZENIA (dzieci z rejonu) oraz WNIOSKI O PRZYJĘCIE z OŚWIADCZENIAMI (dzieci spoza rejonu) DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY W ZAKŁADCE OGŁOSZENIA.

RODZICE, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAMELDOWANE W OBWODZIE SZKOŁY, A BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO INNEJ SZKOŁY, SĄ ZOBOWIĄZANI POWIADOMIĆ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1, GDZIE DZIECKO BĘDZIE SPEŁNIAŁO OBOWIĄZEK SZKOLNY.

Wykaz ulic obwodu szkoły:

Wróblewskiego od nr 37 do końca
Jagiełły nr 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Grunwaldzka
 Prusa
Zgrzebnioka
Morcinka
Niepodległości od nr 47 do końca
Broniewskiego
Chrobrego
Drzymały
Korfantego
Wróbla od nr 6 do końca
Ogińskiego
Aleja  Młodych nr 17 i  18
Łokietka

 

 


Rekrutacja - rok szkolny 2015/2016

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika odbywa się na zasadach ujętych w regulaminie rekrutacji.

Ulice należące do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1

Regulamin rekrutacji.

Zgłoszenie (załącznik nr 1).

Wniosek (załącznik nr 2).

Oświadczenie (załącznik nr 3).


 

Opłaty za obiady - kwiecień

 

Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy Szkoły:

89 1050 1214 1000 0023 6360 5169  

w tytule płatności należy umieścić: „żywienie za miesiąc…”, imię , nazwisko,

klasę ucznia.

Wysokość opłaty za kwiecień wynosi 54,00zł płatne do 20.03.2015r.

 


 

Zwrot kosztów uszkodzonego podręcznika "Nasz elementarz"

 

Informacja odnośnie zwrotu kosztów znajduje się tutaj.

 

 


 

Oferta szkołyWysoko wykwalifikowana kadra dba o harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny i fizyczny naszych uczniów, o stworzenie szkoły przyjaznej dziecku.

Poza systematycznie modernizowanymi i doposażonymi salami lekcyjnymi uczniowie mają do dyspozycji dwie pracownie komputerowe, bibliotekę z centrum multimedialnym, świetlicę , stołówkę szkolną oraz dwie sale gimnastyczne : dużą – o bardzo wysokim standardzie i małą na zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Stosujemy nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi, biorąc pod uwagę zróżnicowanie potrzeb i zdolności uczniów, dążymy do zapewnienia warunków rozwoju każdemu z nich.

Twórcza kadra pedagogiczna realizuje założenia regionalnego programu wczesnej edukacji dzieci: PEWNIAK 

Klasy I uczestniczą w projekcie edukacyjnym : ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy ” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Formą uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego są również organizowane co roku tzw. ,,żywe lekcje ” przyrody, historii, lekcje muzealne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia do Planetarium Śląskiego, warsztaty ekologiczne, atrakcyjne wycieczki edukacyjne i krajoznawcze oraz wyjazdy uczniów klas trzecich na tzw. zieloną szkołę itp.

Stwarzamy uczniom możliwości do rozwoju zainteresowań i umiejętności. Służą temu zajęcia pozalekcyjne kół zainteresowań i artystycznych :
- Koło historyczne
- Koło j. angielskiego
- Koło przyrodnicze
- Koło informatyczne
- Kolo plastyczne
- Koło muzyczne
- Kolo teatralne
- Koło polonistyczne
- Koło matematyczne
- Koło origami
- SKS

Swoją wiedzą , uzdolnieniami i nabytymi umiejętnościami nasi uczniowie wykazują się podczas licznych szkolnych konkursów , które maja już wieloletnią tradycję. Co roku bierzemy także udział w konkursach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich ( Kangur, Alfiki , Konkurs Interdyscyplinarny ), odnosząc znaczące sukcesy.

Dbamy o edukację kulturalną naszych podopiecznych – współpracujemy z DK ,,Chemik”, Centrum Kultury, Muzeum Miejskim, katowickimi kinami, Krakowską i Beskidzka Agencją Artystyczną , Narodowym Teatrem Edukacji z Wrocławia. Nasi uczniowie uczestniczą w cyklicznych zajęciach Małej Akademii Jazzu, spektaklach teatralnych i seansach filmowych.Różnorodną ofertę edukacyjną wspomagamy również własna działalnością kulturalną – organizujemy liczne imprezy , w które angażujemy cała społeczność uczniowską- przedstawienia okolicznościowe, Święto Patrona, tzw. ,,Kolorowe dni ”,tematyczne dyskoteki, itp.

Przygotowujemy uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Od klasy I stwarzamy im warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkownia i wykorzystywania informacji z Internetu i mediów.

Uczniowie potrzebujący wsparcia mogą liczyć na pomoc szkolnych pedagogów i reedukatorów . Indywidualne i grupowe zajęcia z nimi pomagają pokonać trudności i służą wyrównaniu szans.

Dbamy o zdrowie , rozwój fizyczny oraz kondycję i sprawność naszych uczniów. Prowadzimy gimnastykę korekcyjną, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, organizujemy wyjazdy na narty, do Aquaparku, coroczny turniej unihocka, dzięki czemu nasi uczniowie od lat plasują się w sportowej czołówce miasta.

Jednym z naszych priorytetów jest integracja ze społecznością lokalną – co roku organizujemy ,, Kiermasz świąteczny”, i ,,Festyn szkolny”, imprezy, które przyciągają do szkoły mieszkańców okolicznych osiedli, współpracujemy z pobliskimi przedszkolami.

ZAPRASZAMY !!!


 

NR KONTA RADY RODZICÓW SP1

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 47

41-106 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

PKO BP I Oddział Bytom

74 1020 2368 0000 2402 0417 8471

 


 

Prezentacja dotycząca zakazu palenia tytoniu w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
41- 106 Siemianowice Śląskie
ul. Niepodległości 47

sp1siemce@gmail.com

Telefon: 32 - 220 - 14 - 84
Fax: 32 - 220 - 14 - 84

DYREKTOR SZKOŁY: Alina Toczek
WICEDYREKTOR: Bernadetta Cebula
SEKRETARIAT:
czynny w godzinach: 7.30 - 15.30
Bożena Ficek
Danuta Kauczka

ŚWIETLICA czynna w godzinach: 6.30 - 16.30

imię i nazwisko

kontakt:

wiadomość: