Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika.

 

DZIEŃ  OTWARTY

W  DNIU 23.03.2017r. w godz. 17.00 W SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 1  W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ODBĘDZIE SIĘ „DZIEŃ  OTWARTY”

W programie:

    - zwiedzanie szkoły,

    - występy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1,

    - rozmowy z nauczycielami.

 

 


 

 

Rekrutacja 2017/2018 

 

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2017/18

 
załącznik nr 1 zgłoszenie (dla dzieci z rejonu)

załącznik nr 2 wniosek (dla dzieci spoza rejonu)

załącznik nr 3 oświadczenie (dla dzieci spoza rejonu)

 


 

 

Zbiórka makulatury i puszek

odbędzie się w dniach 27.03.2017-30.03.2017
 

 

Podstawowe informacje na temat

przeprowadzanej reformy oświatowej

 

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach

 

Broszura "Dobra szkoła"

 

 


 

Nabór na stanowisko referent ds. płac i księgowości

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. płac i księgowości.

 

Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko

 

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

 

 


 

Nabór na stanowisko referent ds. płac i księgowości


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. płac i księgowości.


Więcej informacji znajduje się tutaj.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko

referenta ds. płac i księgowości.

 

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

 

 

 


 

 

 

Informacje dotyczące obiadów szkolnych

 

Prosimy rodziców o wpłacanie kwoty zawsze zgodnie z informacją o opłatach oraz  o terminowość wpłat.

 

  Przypominamy, że w przypadku nieobecności dziecka w szkole, jest możliwość odliczenia należności za obiad, jeśli nieobecność  będzie zgłoszona w szkole pod nr telefonu 32 22014 84, 663383701 lub osobiście u intendentki szkolnej. Opłata za niewykorzystane obiady będzie odliczana od następnego dnia po zgłoszeniu i zmniejszona o ilość odliczonych obiadów w następnym miesiącu. Informujemy również o możliwości odliczenia  obiadów  w trakcie wycieczek i całodniowych wyjść szkolnych. Planowane wycieczki i wyjścia klasowe, rodzice zgłaszają w szkole pod nr telefonu 32 22014 84, 663383701 lub intendent szkoły co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.  Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

Obiady są wydawane od 11.30 do 14.00  według ustalonego grafiku

 

OPŁATA   ZA   OBIADY   ZA   MIESIĄC   KWIECIEŃ  2017

 

Opłata obiadowa za kwiecień 2017 r. wynosi 48,00 zł. 

Termin płatności 20.03.2017 r.

 

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy szkoły:

89 1050 1214 1000 0023 6360 5169, w tytule płatności należy umieścić” żywienie za miesiąc ….”, imię i nazwisko ucznia, klasę.

 


 

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2016

 

Wyniki naszych uczniów dostępne są tutaj.

 

 

 


 

 

Harmonogram spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/17:

 

1)  25.10.2016r. o  godz.18.30

2)  08.12.2016r. o  godz.18.30

3)  28.02.2017r. o  godz.18.30

4)  09.05.2017r. o  godz.18.30


 

 

 


 

Oferta szkołyWysoko wykwalifikowana kadra dba o harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny i fizyczny naszych uczniów, o stworzenie szkoły przyjaznej dziecku.

Poza systematycznie modernizowanymi i doposażonymi salami lekcyjnymi uczniowie mają do dyspozycji dwie pracownie komputerowe, bibliotekę z centrum multimedialnym, świetlicę , stołówkę szkolną oraz dwie sale gimnastyczne : dużą – o bardzo wysokim standardzie i małą na zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Stosujemy nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi, biorąc pod uwagę zróżnicowanie potrzeb i zdolności uczniów, dążymy do zapewnienia warunków rozwoju każdemu z nich.

Twórcza kadra pedagogiczna realizuje założenia regionalnego programu wczesnej edukacji dzieci: PEWNIAK 

Klasy I uczestniczą w projekcie edukacyjnym : ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy ” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Formą uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego są również organizowane co roku tzw. ,,żywe lekcje ” przyrody, historii, lekcje muzealne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia do Planetarium Śląskiego, warsztaty ekologiczne, atrakcyjne wycieczki edukacyjne i krajoznawcze oraz wyjazdy uczniów klas trzecich na tzw. zieloną szkołę itp.

Stwarzamy uczniom możliwości do rozwoju zainteresowań i umiejętności. Służą temu zajęcia pozalekcyjne kół zainteresowań i artystycznych :
- Koło historyczne
- Koło j. angielskiego
- Koło przyrodnicze
- Koło informatyczne
- Kolo plastyczne
- Koło muzyczne
- Kolo teatralne
- Koło polonistyczne
- Koło matematyczne
- Koło origami
- SKS

Swoją wiedzą , uzdolnieniami i nabytymi umiejętnościami nasi uczniowie wykazują się podczas licznych szkolnych konkursów , które maja już wieloletnią tradycję. Co roku bierzemy także udział w konkursach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich ( Kangur, Alfiki , Konkurs Interdyscyplinarny ), odnosząc znaczące sukcesy.

Dbamy o edukację kulturalną naszych podopiecznych – współpracujemy z DK ,,Chemik”, Centrum Kultury, Muzeum Miejskim, katowickimi kinami, Krakowską i Beskidzka Agencją Artystyczną , Narodowym Teatrem Edukacji z Wrocławia. Nasi uczniowie uczestniczą w cyklicznych zajęciach Małej Akademii Jazzu, spektaklach teatralnych i seansach filmowych.Różnorodną ofertę edukacyjną wspomagamy również własna działalnością kulturalną – organizujemy liczne imprezy , w które angażujemy cała społeczność uczniowską- przedstawienia okolicznościowe, Święto Patrona, tzw. ,,Kolorowe dni ”,tematyczne dyskoteki, itp.

Przygotowujemy uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Od klasy I stwarzamy im warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkownia i wykorzystywania informacji z Internetu i mediów.

Uczniowie potrzebujący wsparcia mogą liczyć na pomoc szkolnych pedagogów i reedukatorów . Indywidualne i grupowe zajęcia z nimi pomagają pokonać trudności i służą wyrównaniu szans.

Dbamy o zdrowie , rozwój fizyczny oraz kondycję i sprawność naszych uczniów. Prowadzimy gimnastykę korekcyjną, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, organizujemy wyjazdy na narty, do Aquaparku, coroczny turniej unihocka, dzięki czemu nasi uczniowie od lat plasują się w sportowej czołówce miasta.

Jednym z naszych priorytetów jest integracja ze społecznością lokalną – co roku organizujemy ,, Kiermasz świąteczny”, i ,,Festyn szkolny”, imprezy, które przyciągają do szkoły mieszkańców okolicznych osiedli, współpracujemy z pobliskimi przedszkolami.

ZAPRASZAMY !!!


 

NR KONTA RADY RODZICÓW SP1

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 47

41-106 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

PKO BP I Oddział Bytom

74 1020 2368 0000 2402 0417 8471

 


 

Prezentacja dotycząca zakazu palenia tytoniu w Polsce.

 


 

 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
41- 106 Siemianowice Śląskie
ul. Niepodległości 47

sp1siemce@gmail.com

Telefon: 32 - 220 - 14 - 84
Telefon kom.: 663-383-701
Fax: 32 - 220 - 14 - 84

DYREKTOR SZKOŁY: Bernadetta Cebula
WICEDYREKTOR: Dariusz Szczembara
SEKRETARIAT:
czynny w godzinach: 7.30 - 15.30
Bożena Ficek
Danuta Kauczka

ŚWIETLICA czynna w godzinach: 6.30 - 16.30

Dyżury:
Logopeda -
H. Zdechlikiewicz - czw 14.40-15.40

Pedagog -
W. Abłażewicz - czw 15.30-16.30

Pedagog -
A. Nowicka - wt 15.30-16.30


Psycholog -
E. Grzegórzko - wt 15.30-16.30imię i nazwisko

kontakt:

wiadomość: