Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika.

 

Szkoła funkcjonuje od 1976 r. Uroczystości inaugurujące działalność placówki  odbyły się
17 stycznia 1976 r.  Nastąpiło wówczas  uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą patrona -   wielkiego astronoma  Mikołaja Kopernika.Sztandar  został wręczony młodzieży 25 stycznia 1985 r. równolegle z obchodami 10 – lecia szkoły.
Z okazji wręczenia sztandaru p. Janina Dylus napisała słowa i melodię do hymnu szkoły.

Na przestrzeni lat zmieniali się dyrektorzy: od 1976 r. szkołą zarządzał mgr Jan Hofman, od 1986 r.
mgr Alicja Jaźwiec, od 1999 r. mgr Krystyna Klimczak, od 2007 r. mgr Alina Toczek, a od roku 2015 funkcja ta spoczywa w rękach mgr Bernadetty Cebuli.

 

Oprawę ceremoniału wypracowaliśmy w ciągu prawie 30 lat, również tradycje - pasowanie pierwszoklasistów, uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły  „Festyn szkolny”  integrujący uczniów, nauczycieli i rodziców oraz bożonarodzeniowy „Kiermasz świąteczny” .

Aby uatrakcyjnić proces nauczania i zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy oraz rzetelne wykształcenie, szkoła rozwija się, zmienia swój wizerunek, pięknieje, dzięki sukcesywnie przeprowadzanym remontom, wzbogaca swoją bazę oraz ofertę edukacyjną i kulturalną.

Pozycja szkoły w mieście od lat pozostaje niezmienna – nieustannie znajdujemy się w czołówce. Dowodem tego mogą być najlepsze wyniki w mieście ze sprawdzianu po klasie szóstej oraz wysokie lokaty naszych uczniów w konkursach miejskich, rejonowych, wojewódzkich a nawet ogólnopolskich.

Możemy poszczycić się licznymi osiągnięciami dydaktycznymi, artystycznymi i sportowymi.

Swoje uzdolnienia i zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w trakcie zajęć pozalekcyjnych.

Osiągnięciami o charakterze ekologicznym są zbiórki surowców wtórnych oraz akcje sprzątania świata.

Szkoła od wielu lat aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym – z Urzędem Miasta, Domem Kultury „Chemik”, Centrum Kultury, Muzeum Miejskim. Organizowane są „Dni otwarte” dla przedszkolaków i ich rodziców.  Młodzież uczestniczy w festynach oraz imprezach organizowanych na Rynku Bytkowskim.

Jesteśmy szkołą otwartą na dalsze zmiany, dążącą do tego, aby stwarzać uczniom coraz lepsze warunki do zdobywania wiedzy, zapewniać im możliwość rozwoju uzdolnień i zainteresowań, ukształtować ich na uczciwych, wrażliwych ludzi i prawych Polaków.

 

 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
41- 106 Siemianowice Śląskie
ul. Niepodległości 47

sp1siemce@gmail.com

Telefon: 32 - 220 - 14 - 84
Telefon kom.: 663-383-701
Fax: 32 - 220 - 14 - 84

DYREKTOR SZKOŁY: Bernadetta Cebula
WICEDYREKTOR: Dariusz Szczembara
SEKRETARIAT:
czynny w godzinach: 7.30 - 15.30
Bożena Ficek
Danuta Kauczka

ŚWIETLICA czynna w godzinach: 6.30 - 16.30

Dyżury:
Logopeda -
H. Zdechlikiewicz - czw 14.40-15.40

Pedagog -
W. Abłażewicz - czw 15.30-16.30

Pedagog -
A. Nowicka - wt 15.30-16.30


Psycholog -
E. Grzegórzko - pon 15.30-16.30imię i nazwisko

kontakt:

wiadomość: