UCZNIOWIE SP 1
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
41- 106 Siemianowice Śląskie
ul. Niepodległości 47

sp1siemce@gmail.com

Telefon: 032 - 220 - 14 - 84
Fax: 032 - 220 - 14 - 84

DYREKTOR SZKOŁY: Alina Toczek
WICEDYREKTOR: Bernadetta Cebula
SEKRETARIAT:
czynny w godzinach: 7.30 - 15.30
Sekretarka: Bożena Ficek
Referent: Barbara Polok

ŚWIETLICA czynna w godzinach: 7.00 - 16.00